Licznik odwiedzin

17505080
Od 2011 roku
17505080

Jesteśmy od św. Wincentego Pallottiego, pasjonata sprawy Bożej, niezmordowanego w inspirowaniu każdego napotkanego człowieka, by włączył się w misję apostolską Kościoła: w skali mikro – w swoim najbliższym otoczeniu, i w skali makro – idąc na cały świat, jeśli taka wola Boża. Każdy człowiek dla Pallottiego był bogactwem darów Boga, talentów, osobistych  uzdolnień, szczególnych obdarowań Bożych, jak np. choroba lub kalectwo, też do wykorzystania apostolskiego.

Św. Wincenty Pallotti, mal. S.Julitta Gołębiowska SAC

My się też wywodzimy z tego nurtu. Nasze początki sięgają Rzymu, 1838 r., kiedy to Pallotti, w szczytowym okresie swojej aktywności, rozpoczął bardzo ścisłą współpracę m.in. z grupą niewiast działających charytatywnie. Z nich to ukonstytuowała się pierwsza wspólnota Sióstr Pallotynek Rzymskich.

Czytaj więcej...

Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna. (Rz 8, 29)

Jeśli bowiem wszyscy chrześcijanie muszą naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa, to o ileż więcej muszą naśladować Go ci, którzy w jakikolwiek sposób współpracują, aby kontynuować Jego posłannictwo. (św. Wincenty Pallotti)

Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego w czasie swej publicznej działalności powoływał ludzi, by Go w szczególny sposób naśladowali. My również mocą Jego  ducha udałyśmy  się w drogę, jak wielu innych mężczyzn i kobiet, by głosić Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o Zmartwychwstaniu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)