Licznik odwiedzin

17445993
Od 2011 roku
17445993

Modlitwa do Maryi Królowej Apostołów

O miłosierna Dziewico Maryjo, Królowo Apostołów i orędowniczko rodzaju ludzkiego, pokornie Cię prosimy: wstawiaj się za nami u Twojego Jednorodzonego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mocą Ducha Świętego byli zdolni rozszerzać, bronić i pomnażać wiarę i miłość.

Wysłuchaj nasze modlitwy. Przyjmij,  łaskawa Pani, nasze błagania. Zechciej wyprosić nam łaskę, abyśmy walczyli w dobrych zawodach, bieg ukończyli, wiary ustrzegli. W ten sposób, pośród zastępu  świętych Apostołów otrzymamy wieniec sprawiedliwości (por.2 Tm 4,7-8). Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)