Licznik odwiedzin

17505080
Od 2011 roku
17505080

Jubileusz kanonizacji

św. Wincentego Pallottiego

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia,

zawsze zatroskany o  potrzeby swoich synów i córek,

dziękujemy Ci za łaskę tego Roku Jubileuszowego,

którą zechciałeś darować wszystkim nam,

członkom i współpracownikom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

jako znak Twojej nieskończonej miłości.

Spraw, abyśmy przeżywali ten czas w radości,

w duchu wdzięczności, w pokorze i z modlitwą,

aby nasze serca wypełniła Twoja łaska

bogata miłosierdziem i błogosławieństwem.

Pomóż nam naśladować  Jezusa Apostoła

na wzór świętego Wincentego Pallottiego,

ożywiając w nas wiarę,

umacniając nas w nadziei,

rozpalając w nas miłość,

aby rozszerzać  je na cały świat.

 

W tym czasie odnowy duchowej i apostolskiej

pragniemy głębiej przeżywać Twoją obecność, Boże.

Niech Twoje Słowo będzie dla nas światłem i drogą,

a Eucharystia pokarmem dla naszego ducha,

abyśmy stawali się coraz bardziej uczniami i świadkami Chrystusa.

Spraw, niech nasze wspólnoty i nasze rodziny

staną się wieczernikami

otwartymi na przyjęcie darów Ducha Świętego,

wraz z Maryją Królową Apostołów

i z całym Kościołem pielgrzymującym, dla wzrostu Królestwa.

Święty Wincenty Pallotti, prosimy Cię,

pomóż nam żyć w wierności charyzmatowi i misji nam powierzonej.

Uczyń nas wytrwałymi w dążeniu do świętości.

Wspieraj nas, abyśmy żyli duchem miłosierdzia, miłości braterskiej i komunii,

służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie.

Amen.

Foto: s. Miriam Studzińska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)