Licznik odwiedzin

17357262
Od 2011 roku
17357262

Maryja ukazała nam poprzez swoje życie, co znaczy wierzyć i miłować. Tak jak Pallotti, czcimy Ją jako Królowę Apostołów i jako Patronkę Apostolstwa Katolickiego. Jest Ona dla nas wzorem życia według Ewangelii. (Zasady życia, 13)

Proszę Cię, o Niepokalana Matko Boża, Królowo Apostołów, abyś raczyła połączyć się z Twoim  najniegodniejszym synem, ze wszystkimi Aniołami i Archaniołami oraz  z wszystkimi Świętymi nieba, dla podziękowania Przenajświętszej Trójcy za użyczony mi dar Wiary świętej. I raduję się, o droga Matko Maryjo, gdy wraz z Kościołem świętym – Filarem Prawdy – pozdrawiam Cię najdostojniejszym tytułem Królowej Apostołów, gdyż  budzi to we mnie uczucie upodobania  w Tobie i odwagi w odniesieniu do mnie. Proszę Cię zatem, przez Macierzyńskie Twe uczucia, których już doznałem, abyś się złączyła ze mną nędzarzem i całą Wspólnotą Niebian dla ofiarowywania teraz i zawsze,  w każdym momencie najdroższej Krwi Twojego Boskiego Syna Jezusa, Jego  zasług o nieskończonej wartości, a także Kościoła, Jego Oblubienicy, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, dla otrzymania zasług apostolstwa, dla mnie i dla wszystkich, teraz i zawsze, daru wykorzystywania wszystkiego w szczególny sposób dla rozkrzewiania wiary świętej po całym świecie, aby rychło i to jak najrychlej nadszedł czas zapowiedziany przez Twojego Boskiego Syna Jezusa, moment upragniony przez Ciebie i przez całe Niebo, a z lękiem wyglądany przez całe piekło, aby nastała na zawsze, aż do końca świata, jedna Owczarnia pod jednym Pasterzem. Niech tak się stanie. (W. Pallotti, OOCC XI, str. 85-87)

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)