Licznik odwiedzin

17357262
Od 2011 roku
17357262

Mt 12, 38-42

Jakże często jesteśmy podobni do uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Ciągle szukamy nowych znaków obecności i działania Boga w naszym życiu. Domagając się ze strony Boga oczekiwanych przez nas znaków, bez otwarcia serca na to, co On nam nieustannie daje, sprawiamy, że wiara staje się coraz ciemniejszą rzeczywistością, a życie coraz trudniejsze. Czy jest z tego wyjście?

Jezus jednoznacznie nam je wskazuje – jest nim nawrócenie. Bardzo potrzebujemy nawrócenia, które prowadzi do odkrywania, że my mamy kogoś dużo więcej niż Jonasz czy Salomon. Potrzebujemy nawrócenia prowadzącego nas do nieustannego odkrywania obecności Jezusa Zmartwychwstałego. Jeśli bowiem nie odkryjemy w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa światła rozświetlającego wszystkie nasze ciemności, to ciągle będziemy zagubieni w poszukiwaniu innych znaków.

Duchu Święty, prowadź nas do prawdziwego odkrywania znaku proroka Jonasza.

ks. Zdzisław Pławecki

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)