Licznik odwiedzin

17357293
Od 2011 roku
17357293

(J 15, 26 - 16, 4a)
Jezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem».

Z czym ci się kojarzy świadectwo? Z maturą, jakimś dokumentem, a może z jakimś niezwykłym zachowaniem… Czy może z postawą, trudem dnia, wymagającymi gestami i niełatwymi słowami? Wyobraź sobie, że dostajesz od ważnej dla ciebie osoby zadanie narysowania świadectwa na kartce - jak byś je przedstawił? Jezus mówi o tym, że nasze świadectwo powinno wynikać z tego, że jesteśmy z Nim od początku. Czy więc świadectwo, które wcześniej sobie wyobraziłeś, wynika rzeczywiście z przebywania z Nim? Co mógłbyś w nim zmienić, tak, aby było jak najbardziej zgodne ze słowami Jezusa?

Łatwo zrobić z Jezusa przyjaciela, który zawsze musi nam pomóc. Fajnie jest, kiedy w trudnym dla nas momencie zawsze możemy oczekiwać Jego wsparcia. Bo przecież powiedział, że będzie z nami, aż do skończenia świata! Ale może w tym fragmencie Ewangelii po raz kolejny chce nam przypomnieć, że najważniejsze już nam powiedział i oddał wszystko w nasze ręce. Może dziś zachęca nas do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, już bez załamywania się, bez narzekań, bez jakiegokolwiek żalu.
 
W modlitwie końcowej poproś Jezusa o to, aby obdarzył cię darem wolności. Aby nauczył cię, jak dawać świadectwo bez nieustannego czekania na wsparcie oraz byś doświadczył tego, że jest z tobą zawsze.
 
Źródło: https://modlitwawdrodze.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)