Licznik odwiedzin

17292376
Od 2011 roku
17292376

Mk 12, 35-37

Jezus pociąga za sobą liczne tłumy. Chętnie Go słuchają, idą za Nim, a ich życie zaczyna się zmieniać i daje wiele radości. Ciebie Duch Święty prowadzi do modlitwy i chce cię przemieniać. Wyobraź sobie, że jesteś w świątyni i wsłuchaj się w słowa Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Marka Mk 12,35–37:
Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje». Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?” A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Uczeni w Piśmie twierdzą, że Mesjasz jest synem Dawida. To w wiernych musiało zasiać ziarno niepewności. Pewnie wielu zastanawiało się, kim jest Jezus i komu mają wierzyć? Z jednej strony powinni wierzyć pismom, a z drugiej osoba Jezusa pociąga za sobą. Jedno jest pewne: poszukują! Jakie towarzyszą ci dziś pytania i wątpliwości? Powiedz o nich Jezusowi. 

Jezus z miłością wyjaśnia wątpliwości, które rodzą się w sercach ludzi. Opiera się na pismach i tłumaczy je. Twoich pytań też nie pozostawi bez odpowiedzi. Jednak pośród poszukiwań przede wszystkim przemawia do serca i pociąga je ku sobie. Czy jesteś otwarty na Jego prowadzenie?

Jezus nieustannie przemawia do serca człowieka. Przemawia przez Słowo, innych ludzi, sytuacje i swoje natchnienia. Jest obecny, zauważa problem czy wątpliwości i dyskretnie na nie odpowiada. Co możesz zrobić, aby być bardziej uważnym na Jego pouczenia?

Postaraj się dzisiaj bardziej zwracać uwagę na poruszenia serca. Podziękuj Bogu za to prowadzenie. 

Źródło:https://modlitwawdrodze.pl

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)