Licznik odwiedzin

16930047
Od 2011 roku
16930047

Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48

Co z nieprzyjacielem?

Na wszystko co nas otacza, na wszystkich, którzy są z nami, na dalekich, obcych, wrogich, ale i na bliskich, codziennych trzeba rzucić zasłoną miłosierdzia. Trzeba nad światem, w którym przeżywamy wydarzenia ma­leńkie, jak i nad wielkimi sprawami, zapalić światło koloru miłosierdzia. To jest ważne. To pozwala uniknąć szukania sprawiedliwości, pytania o ceną trudu, o warunki przebaczania, o osobiste walory innych ludzi. Miłosierdzie osłania wszystko.

Człowiek wie, że nad tym, co małe, słabe, zdradliwe, złośliwe, podstępne, nierozumne, przykre, miłosierdzie przechodzi, jak idą chmury po niebie, nie skąpi dobroci, która wspiera, podnosi, umacnia i przebacz wszystkim. Człowiek uczy się Pana, który pozwala słońcu wschodzić nad światem zła i grzechu, który pozwala deszczowi zrosić pole dobrego, ale i złego czło­wieka. Który zesłał Syna, aby życie mieli stęsknieni za świętością i ostatni z rodu ludzkiego, pogrążeni w nienawiści i zagniewaniu. Który kazał otwie­rać świątynie dla przechodniów grzesznych i cnotliwych i nikogo nie pytać, w jakim celu odwiedza dom Boży.

Można przytoczyć wiele takich znaków, którymi Bóg chce nauczyć ludzi swojego domu, żeby nieśli światło miłosierdzia jakim płonie ich serce. Miłosierdzie jest niezależne, jest wolne od udziału tych, których dotyczy. Nie musi mieć odbiorców życzliwych, godnych daru, wystarczy, że ono jest otwarte i dostępne, aby ugasić czekanie ludzi odkupionych. Miłosierdzie nie złorzeczy tym, którzy odpłacili się niewdzięcznością, gdyż niczego nie czekało od obdarowanych.

Miłosierdzie jest bezinteresowne, nawet w wymiarze duchowym. Nie czeka na nic, nawet na satysfakcję przyjęcia daru.

Miłosierdzie jest otwarte dla przyjaciela i dla nieprzyjaciela. Nie pyta, nie odróżnia, po prostu jest dla człowieka.

Boże, spraw, byśmy wiedząc o tym, umieli je praktykować.

ks. A. Henel

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)