Licznik odwiedzin

16929316
Od 2011 roku
16929316

Mk 8, 1-10

Postawa ludzi trwających przy Jezusie może nas zaskakiwać. Trzy dni nie odstępują Go ani na krok, z dala od miejsc, gdzie toczy się ich codzienne życie. Czyżby głód pokarmu duchowego przeważył nad głodem pokarmu cielesnego bez żadnych „ubocznych” skutków? Człowiek jednak, by żyć, musi jeść. Dlatego Jezus pełen zatroskania o tych ludzi, odmawia nad chlebami i rybami błogosławieństwo, po czym każe uczniom, aby je rozdawali zebranym. Nie ma wątpliwości – to prawdziwy cud!

I nikomu nie zabrakło jedzenia, nikt nie musiał wyrywać drugiemu kawałka chleba, nikt zazdrośnie nie patrzył na innych. Jedli do sytości.

To przypomina nam, że Jezus i tylko On jest w stanie dzisiaj nasycić każdego z nas tym pokarmem, który daje prawdziwe życie. Nie ma tutaj jakichś ograniczeń, nie ma reguł popytu i podaży. Każdy może otrzymać tyle, ile zechce. Sam nas o tym zapewnia.

Zatem, Panie, proszę Cię, zaspokój mój głód wewnętrznego pokoju, zaufania i bezpieczeństwa. Nakarm mnie chlebem prawdy. Nasyć mnie Twoim błogosławieństwem.

ks. Robert Ptak

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)