Licznik odwiedzin

16929305
Od 2011 roku
16929305

Mk 7,1-13

Postawa wobec religii, Kościoła, prawd wiary, tradycji są bardzo ważne, bo to one kształtują nasze postawy, osobowość i charakter. Trzymanie się tradycji jest dobre tylko wtedy, gdy służy we wzroście naszego człowieczeństwa, a tym samym osobistemu rozwojowi. Trzymanie się tradycji dla samego jej podtrzymania mija się z głównym celem. Jest to wtedy wykonywanie samych rytuałów, które nie przynoszą żadnych korzyści dychowych nam samym, a w konsekwencji również i innym ludziom...

Jezus uczy nas, że przyszedł na ziemię, aby nie znieść prawo i proroków, lecz aby wypełnić to prawo. Chciał On bardzo utrzymać tradycję prawa, ale dotykowo dając mu serce i ducha. Tradycja ma sens, jeśli jest w niej ulokowane ludzkie serce. Wypełnianie praw i obowiązków jest dobre, ale tylko dla jej podtrzymania i ciągłości. Ludzkie serce musi być wciąż żywe i dawać życie, a nie podążać tylko za martwą litera prawa… 

ks. Mariusz Han

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)