Licznik odwiedzin

16929944
Od 2011 roku
16929944

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Łukasza:

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka». Łk 12, 54-59

Jezus zwraca się do ludzi nazywając ich „obłudnikami”. Na kartach Ewangelii takimi słowami Jezus zwraca się raczej do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Dziś jednak kieruje to słowo do tłumu, który zadał sobie trud by przyjść i posłuchać Go. Zastanów się nad tymi słowami. Zapytaj Jezusa, dlaczego zwraca się do ludzi w tak szorstki sposób?

Obłuda to hipokryzja. Jest to postawa gdy pomiędzy słowami i czynami istnieje rozbieżność. Hipokryzja dezintegruje osobę, powoduje życie w sprzeczności i zakłamaniu. Aby wyzwolić z obłudy, Jezus wstrząsa swoimi słuchaczami. Przyjrzyj się sobie. Czy twoje czyny świadczą o wartościach, które wyznajesz? Czy w swoim postępowaniu jesteś spójny i klarowny?

Jezus ze zdziwieniem pyta: „Jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” Czas, o którym tu mowa, jest czasem oczekiwanym przez cały Izrael. Jest to moment przyjścia Mesjasza. Lud przychodzi słuchać Jezusa, znajduje upodobanie w Jego słowach i podziela je, jednak Nie jest to postawa gotowości na zmiany Musiałoby się to bowiem wiązać ze zmienią mentalności i postępowania. Przyjrzyj się, jak ty w swojej codzienności wsłuchujesz się w natchnienia Boga? Czy jesteś skory, aby pójść za nimi, nawet gdy są sprzeczne z twoimi pomysłami?

„Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną”.

Źródło: www.ekspedyt.org

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)