Licznik odwiedzin

16929361
Od 2011 roku
16929361

Łk 7, 11-17

  1. Gdy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział: “Nie płacz”.

Jezus spotyka wdowę, w momencie, kiedy jest w beznadziejnej sytuacji – straciła jedynego syna. W tamtym czasie dzieci stanowiły jedyne zabezpieczenie dla rodziców. Zatem wdowa miała przed sobą perspektywę i samotności i nędzy. I wtedy przychodzi Jezus, by dać jej nie tylko pocieszenie, ale zrozumienie, że Bóg zawsze jest z nią i chce, by była szczęśliwa.

  • Przypomnij sobie trudne momenty, kiedy myślałeś, że jest naprawdę źle, kiedy nie widziałeś żadnych szans na ratunek, na wyjście z tych beznadziejnych sytuacji…. a jednak jesteś dzisiaj “tu i teraz”…kto Ci pomógł… kto pocieszył…kogo Ty prosiłeś o pomoc…. spróbuj zobaczyć jak Jezus wtedy zatroszczył się o Ciebie.
  • Jezus spotka kobietę, kiedy ona jest w niezwykle trudnej sytuacji. Być może dopiero teraz kobieta stała się na tyle otwarta, by pozwolić Jezusowi na spotkanie się z nią. Przyjrzyj się kiedy Ty masz największą gotowość na spotkanie się z Jezusem. Jaka jest Twoja relacja, Twoje spotkania z Nim kiedy “wszystko jest dobrze”?
  1. … mówię ci wstań!….zmarły usiadł i zaczął mówić

Każdy z nas ma w sobie umarłe obszary (nasze zranienia, brak wiary w swoje możliwości…), pragnienia. To co po ludzku jest zmarłe dzięki Jezusowi może odzyskać życie. Zaproś Jezusa, aby razem z Tobą odwiedził to, co masz w sobie umarłego. Poproś Go o łaskę spojrzenia na te rzeczy w nowym świetle, tak by ożyły i mogły żyć “pełnią życia”.

  1. Wszystkich ogarnął lęk i wychwalali Boga

W sytuacjach, których nasz rozum nie jest w stanie pojąć ogarnia nas lęk. Zobacz te sytuacje w swoim życiu, kiedy z powodu niezrozumienia bałeś się. Czego dotyczyły? czego Cię nauczyły? jakie konkretne dobro przyniosły? Podziękuj za to Jezusowi.

  1. Dzisiaj, teraz Jezus przychodzi do Ciebie. Patrz na Niego i bądź z Nim. Pozwól sobie zanurzyć się w Jego miłości.     (Źródło: https://jeslichcesz.pl)

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)