Licznik odwiedzin

16929361
Od 2011 roku
16929361

Dz 2, 36-41
J 20, 11-18

Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział (J 20,17-18).

Była pod krzyżem. Tak po ludzku jej cierpienie i doświadczenie straty zostaje nagrodzone. Nie apostołom, ale właśnie jej, która wytrwała pod krzyżem, ukazał się pierwszej. Rozpacz serca, wywołana pustym grobem, zostaje przemieniona w radość spotkania. On żyje!
Tej prawdy nie można zatrzymać dla siebie. Wypełnia tak mocno serce, że trzeba się nią dzielić. On żyje! Widziałam!
Wypełnia nakaz, by iść i oznajmić apostołom słowa Jezusa o spotkaniu w Galilei. 
 
Idź do moich braci - tak Jezus nazywa apostołów, którzy w godzinę próby zostawili go. Teraz siedzą zamknięci w Wieczerniku, pełni lęku i świadomości, że mimo deklaracji po prostu zawiedli, stchórzyli i uciekli. Maria im ma powiedzieć o swoim spotkaniu, by także w ich serca wstąpiła nadzieja.
 
Jakie jest moje świadectwo o Zmartwychwstałym?
 
o Edward Krysciak SP

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)