Licznik odwiedzin

16761572
Od 2011 roku
16761572

Liturgia

Czwartek po Objawieniu Pańskim (10 stycznia)

 1 J 4, 19-21. 5, 1-4; Łk 4, 14-22a

Jego przykazania

Uważasz, że przykazania ograniczają twoją wolność. Tymczasem On właśnie otwiera drogę do wolności.
Niekiedy wydają się one ciężarem nie do uniesienia. Tymczasem On właśnie zdejmuje ciężar z twoich ramion.

Podobno niszczą szczęście. Tymczasem On nie chce twojego nieszczęścia.

Mówią, że w ten sposób przegrasz życie. Tymczasem On w punkcie wyjścia gwarantuje zwycięstwo.

Czy naprawdę do wszystkiego w życiu musisz dochodzić za cenę własnych błędów, przegranych, niepotrzebnego cierpienia? Niewolniku samego siebie – zaufaj chociaż raz. Uwierz, że w tym wszystkim naprawdę chodzi o miłość.

Ks. Włodzimierz Lewandowski

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)