Licznik odwiedzin

17356686
Od 2011 roku
17356686

Mt 10, 34-11.1

Oddać życie

Chyba najbardziej czczonym świętym naszych czasów jest… „święty spokój”. Ileż to rzeczy ludzie potrafią zrobić dla świętego spokoju! Szczycimy się, że tak właśnie wygląda tolerancja, że minęły czasy, kiedy mordowano np. za wiarę. Z drugiej jednak strony pewien znajomy historyk zwrócił mi kiedyś uwagę, że być może w sytych społeczeństwach Zachodu nikt nie oddaje życia za wiarę, bo łatwiej jest oddać… wiarę za życie, a więc wyprzeć się jej, byle tylko móc żyć wygodnie. Czy wiara jest jeszcze dla nas wartością? Czy jest cenniejsza niż życie?

Był kiedyś serial „Stawka większa niż życie”. Czy dziś jest jeszcze taka stawka? Wydaje się, że współcześnie życie ludzkie jest wartością absolutną. Okazuje się jednak, że niekoniecznie, że są jednak rzeczy, które ludzie cenią bardziej. Można bowiem zabić dla wygody czy komfortu psychicznego. Czymże bowiem innym jest postulowana przez wielu i dozwolona prawnie w niektórych krajach eutanazja, jeśli nie powiedzeniem, że wygoda i komfort psychiczny są ważniejsze od życia? Jeśli więc życie nie przynosi mi komfortu, to trzeba je przerwać przez eutanazję…

Na pytanie: „Czy potrafiłbyś oddać życie za inną osobę?”, jedna z internautek odpowiedziała: „Nie mam pojęcia. Gdybym się znalazła w takiej sytuacji, to rozważyłabym wszystkie za i przeciw. Pewnie wszystko zależałoby od tego, za jaką osobę miałabym oddawać życie. Jeśli np. za jakąś obcą, to nie oddałabym, bo wiem, że moja rodzina cierpiałaby z tego powodu”. Inny internauta odpowiedział: „Życia nie oddam, ale mam jakiś zbędny procesor, kartę graficzną i trochę RAM”. Łatwo jest oddać to, co zbędne. Trudniej – to, co jest dla mnie cenne. Jak cenne jest dla mnie życie? Co może być cenniejszego od niego?

Dziś w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa: Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je (Mt 10,39). Co jest dla mnie ważniejsze niż życie? Za co byłbym skłonny je oddać?

ks. Tomasz Opaliński\

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)