Licznik odwiedzin

17357234
Od 2011 roku
17357234

Mt 8, 5-17

Rozpocznę od żarliwej modlitwy do Ducha Świętego. On jest obecny w Słowie! Ilekroć czytam je z wiarą, On tchnie we mnie i daje mi nowe życie. Dzisiaj chce odnowić moją wiarę.

Jezus przychodzi do mojego Kafarnaum – tam, gdzie toczy się moja codzienność (w. 5). Będę prosił Go jak setnik o uzdrowienie „sługi” z paraliżu (w. 6). Kto jest tym sługą w moim domu: osoby z rodziny, ze wspólnoty, a może ja sam?

Powiem Mu o trudnych relacjach z bliskimi, o duchowych cierpieniach, które paraliżują mnie najbardziej. Usłyszę słowa Jezusa: „Przyjdę i uzdrowię...” (w. 7). Czy wierzę, że może tego dokonać?

„Panie, nie jestem godzien...” (ww. 8-9). Są to słowa, które powtarzam na Eucharystii. Jezus przychodzi do mnie w komunii świętej. Nie ma bardziej bliskiego spotkania z Nim. Jak przyjmuję Go do swojego serca? Co komunia zmienia w moim życiu?

„U nikogo nie znalazłem tak wielkiej wiary” (w. 10). Jezus jest pełen podziwu dla setnika. Co mógłby w tej chwili powiedzieć o mojej wierze? Co w niej jest wielkie, a co małe?

Wbrew pozorom jest wielu, którzy wyprzedzają mnie w wierze, jak ów rzymski poganin (ww. 11-12). Jezus widzi najgłębiej. Patrzy nie tylko na moje praktyki religijne, ale także na moje wnętrze. Poproszę Go, aby wyrzucił ze mnie to, co pozorne i uczynił moją wiarę żywą i silną.

Jezus mówi do mnie: „Idź, niech się stanie, jak uwierzyłeś” (w. 13). Codziennie bierze mnie za rękę, aby uzdrawiać (w. 14). Lecz będzie mógł w moim życiu dokonać tyle, ile jest we mnie wiary. Wzbudzę w sobie modlitwę nieustanną: „Jezu, daj mi silną wiarę!”.

o. Krzysztof Wons SDS

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)