Licznik odwiedzin

17391571
Od 2011 roku
17391571

Złoty środek (Wj 11,10-12,14; Mt 12,1-8)

Grożą nam dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze z nich to legalizm, czyli niebezpieczeństwo, że prawa, przykazania, nakazy i zakazy staną się dla nas najważniejsze. Łatwo wówczas wśród gąszczu przepisów i koncentrując się na nich, zagubić nie tylko drugiego człowieka, ale i samego Pana Boga.
Drugie natomiast, polega na tym, że słowami Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary będziemy usprawiedliwiali sobie wszystko – także pomijanie i lekceważenie tych przykazań, które są dla nas niewygodne i trudne do przestrzegania.

Przysłowiowy „złoty środek” leży, jak myślę, w stwierdzeniu Pana Jezusa, że nie przyszedł On „znieść Prawa, ale je wypełnić”. Owym „wypełnieniem Prawa” jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jeśli w przestrzeganiu Prawa zabraknie prawdziwej i czynnej miłości – popadniemy w legalizm. Jeśli zaś w kierowaniu się miłością zabraknie odniesienia do Prawa – usprawiedliwimy każdy swój grzech.

wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)