Licznik odwiedzin

17357059
Od 2011 roku
17357059

Piękna ziemia Ucisk (Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23)

Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem”.

Nie byłoby w tym nic zastanawiającego, gdyby nie to, że słowo Egipt (Micraim) znaczy dosłownie tyle co... ucisk. Idź do Ucisku – wzywa Pan Jakuba, a tam będę ci błogosławił. Świat ryczy ze śmiechu. Nonsens. Naprawdę?

Kiedy syn Jakuba Józef znalazł największe pocieszenie i odkrył źródło łaski? Gdy runęły wszystkie jego życiowe plany. Czy zostałby zarządcą Egiptu i uratował rodzinę, gdyby nie zdrada, samotność, wrzucenie do studni, niezasłużone więzienie, ogromne upokorzenie i oskarżenia w domu Potifara? Gdzie znalazł największą mądrość? W największym ucisku! Dzięki Panu potrafił go jednak oswoić, tak że został wnet jego zarządcą. Zarządca całego Egiptu, rozoranej jak rana urodzajnej ziemi Goszen. Odkrył w niej prawdziwe perły. Do tego stopnia, że sprowadził tam swoją rodzinę. Przedziwne!

Siedzący na ruinie swego domu Hiob w największym ucisku zapisuje przedziwne słowa. Odnajduje źródło mądrości. Gdzie? Głęboko, w miejscu, którego najbardziej się wstydzimy. Nawet tam (a może przede wszystkim tam) czeka na nas łaska Boga.

Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie płuczą złoto.
Dobywa się z ziemi żelazo, kamienie na miedź przetapiają,
kres się kładzie ciemności, przeszukuje się wszystko dokładnie, kamień i mroki, i zmierzch.
Na odludziu kopią chodniki, hen tam, gdzie noga się gubi, zawieszeni kołyszą się samotni.
Ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem,
bo kamień i szafir zawiera z ziarnkami złota zmieszany.
Drapieżnik nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sępa;
nie dojdzie tam dumne zwierzę, nawet i lew tam nie dotrze.
(Hi 28)

To paradoks niezrozumiały dla szatana: lwa, drapieżnika, przeciwnika. Demon – „dumne zwierzę” w swej pysze nie rozumie jak można odkryć w ranie perłę? Jak można uratować życie świata umierając na krzyżu? Nadstawiać drugi policzek?

Bóg potrafi przemienić każde nasze piekło w niebo. Józef długo płakał na szyi Jakuba. Sędziwy ojciec był przekonany, że Józefa, jak zapewniali bracia, „rozszarpał dziki zwierz”. Biblia tak określa demony. Ku jego zaskoczeniu Pan wyprowadził Józefa z największej duchowej ciemności.

Za: wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)