Licznik odwiedzin

16736747
Od 2011 roku
16736747

Łk 5,33-39

Z Nim wszystko staje się nowe, bo jest Oblubieńcem. On jest wkroczeniem Boga w świat, więc jak mógłby nie być nowością? A co na to faryzeusze? Oni sztywnieją w swoich starych ubraniach wyobrażeń i zachowań. Faryzeusze mogliby nawet zgodzić się na Jezusa, jeśli tylko używałby starego bukłaku tradycji. A Jezus idzie wbrew tym oczekiwaniom. Jeśli zszyjecie wasze tradycje z Moja nowością nadal będziecie nosić te same stare łachy. To jest wyzwanie Ewangelii. Metanoeite.

Spotkanie z czymś nowym wymaga oderwania od stereotypów. Jeśli na wszystko patrzymy przez pryzmat tego, co było i tego, co już wiemy, wówczas możemy nie zauważyć w ogóle tego, co jest nowe, choć to nowe stanie przed nami "jak byk".

ks. Tomasz

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)