Licznik odwiedzin

17292323
Od 2011 roku
17292323

Ja tylko kopcę (2 Kor 1,18-22; Mt 5,13-16)

Ani smaku soli nie mam, ani nie świecę – raczej kopcę. I dziwię się czasem, że ludzie odczuwają smak i widzą światło. Powinno mnie to pocieszać i uspokajać, ale ja wiem jak jest ze mną naprawdę... i On wie...

To nie ja – to On działa... nie tyle dzięki mnie, ale poprzez moje słabości... I nadziwić się nie potrafię dlaczego...

Jedyne wyjaśnienie jakie przychodzi mi na myśl to takie, że jak zazwyczaj posługuje się w gruncie rzeczy nieużytecznym narzędziem, by uświadomić i mnie i innym, że bez Niego nic nie można uczynić – i odwrotnie, że z Nim można wszystko...

Tyle tylko, że nie zwalnia mnie to z odpowiedzialności za siebie, za to, że mógłbym o wiele więcej, mógłbym mieć o wiele lepszy smak..., świecić wspanialej..., dawać innym o wiele więcej...

Dlatego kiedy zapada zmrok i odchodzą potrzebujący rozmowy, kiedy milkną telefony i gadulec – pozostaje jedno zdanie przed snem - „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną”....

wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)