Licznik odwiedzin

17292376
Od 2011 roku
17292376

Plują nam w twarz (2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12)

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Jakże pocieszające wydają się być te słowa, zwłaszcza we współczesnym świecie, w którym tyle jest agresji wobec ludzi wierzących, ataków na Kościół, papieża, księży. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, by się o tym przekonać – wystarczy poczytać komentarze na portalach, czy wypowiedzi na forach internetowych. I wówczas pojawia się myśl – poczekajcie, przyjdzie taki czas, kiedy się przekonacie, kiedy oczka się wam otworzą i usłyszycie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!. Nas natomiast czeka nagroda w niebie.

Czy rzeczywiście? To prawda, świat pluje nam w twarz – wyznawcom Chrystusa. Odsuwamy się więc i pozujemy na męczenników. Zdaje się nam, że znosimy drwinę z powodu wyznawania naszej wiary, a tymczasem świat często pluje nam w twarz, gdyż wyznajemy Chrystusa źle i niekonsekwentnie. Powtarzamy Jego modlitwy, a nie czyny. Świat widzi w nas parodię Chrystusa i skowyczy nie na Niego, ale na nas - Jego wyznawców. Świat może nie wierzyć w Chrystusa, ale zawsze będzie warczał przeciwko deformowaniu Go. Nasza edycja Chrystusa, nasze wydanie Chrystusa, nasza deklaracja Chrystusa widocznie światu nie odpowiada.

Ludzie nam urągają i prześladują nas, i mówią kłamliwie wszystko złe na nas – ale czy z Jego powodu, czy też z naszego?

wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)