Licznik odwiedzin

17356533
Od 2011 roku
17356533

Wielki jak sługa (1 P 1,18-25; Mk 10,32-45)

„Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”.

Wydawało mi się, że dziś, gdy czytam co Jezus mówi o sposobie sprawowania władzy, mogę z ulgą odetchnąć. Nie bardzo mam kim rządzić, więc te słowa nie do mnie się odnoszą. Mógłbym najwyżej pokazać palcem na innych. Ale nagle uświadomiłem sobie, ze przecież żyję wśród ludzi…

Nie trzeba być władcą czy wielkim tego świata, by oczekiwać że inni będą spełniać wszystkie moje zachcianki. Podobnie może być w rodzinie, w pracy, szkole, wśród znajomych. Tymczasem to ja mam służyć. Posprzątać, przygotować posiłek, umyć szklankę po kawie i nie pominąć leżącej w zlewie łyżeczki, którą ktoś zostawił. No i słuchać nie tylko siebie, ale i bliźnich. Niby drobiazgi… Ale czy nie one upodobniają mnie do Syna Człowieczego?

wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)