Licznik odwiedzin

17357262
Od 2011 roku
17357262

Dz 20, 17-27; J 17, 1-11a

W naszym krótkim życiu większość naszych zachowań zależy do tego, jak odpowiadamy na pytanie: Kim jesteśmy? Nawet jeśli rzadko stawiamy ten problem wyraźnie, uwidacznia się on w naszym życiu poprzez nasze codzienne decyzje. Ze sposobu, w jaki żyjemy, można wyczytać trzy odpowiedzi, co wcale nie znaczy, że tych właśnie odpowiedzi głośno udzielamy: Jesteśmy tym, co robimy. Jesteśmy  tym,  co  inni o  nas mówią. Jesteśmy tym, co mamy. Albo innymi słowy: To, kim jesteśmy; zależy od odniesionego sukcesu, od zdobytej popularności i od posiadanej  władzy.

Jest rzeczą ważną, byśmy uświadomili sobie to, jak kruche jest życie uzależnione od sukcesu, popularności i władzy. Owa kruchość wynika z faktu, że wszystkie wyżej wspomniane czynniki mają charakter zewnętrzny i mamy nad nimi tylko ograniczoną kontrolę. Utrata pracy, uznania czy bogactwa uwarunkowana bywa przez wydarzenia całkowicie od nas niezależne. Jeśli jednak stajemy się od nich zależni, znaczy to, że jesteśmy zaprzedani światu, gdyż jesteśmy tym, co nam świat daje. Śmierć pozbawia nas tego wszystkiego. Tak więc ostateczna konkluzja musi brzmieć: Kiedy umieramy, jesteśmy martwi!, ponieważ z chwilą śmierci nie jesteśmy już w stanie niczego dokonać, ludzie już o nas nie mówią i niczego już nie posiadamy. Jeśli  jesteśmy tym, czym uczynił nas świat, to nie możemy dalej istnieć po jego opuszczeniu. Jezus przyszedł, by nam ogłosić, że tożsamość oparta na sukcesie popularności i władzy jest tożsamością fałszywą - jest złudzeniem! Jezus głośno i  wyraźnie powiedział: To nie świat was tworzy; jesteście  dziećmi Boga.

Henri J. M. Nouwen, Tu i teraz. Zanurzeni w Duchu Świętym

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)