Licznik odwiedzin

17356467
Od 2011 roku
17356467

Już się nie boję, bo Pan jest ze mną (Dz 18,9-18; J 16,20-23a)

"Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście".

Te słowa usłyszał w nocnym widzeniu święty Paweł. By zrealizować Boże plany, musiał przełamać obawy i odważnie występować w imieniu Jezusa. Wiedział jednak, że włos mu nie spadnie z głowy.

Ja też się czasami boję. Nie, nie śmierci, bo nikt na moje życie nie czyha. Nie więzienia, bo dziś w Polsce za przyznawanie się do Jezusa więzienie nie grozi. Boję się, że nazwą mnie świętoszkiem. Że uznają, iż nie jestem na czasie, że nie znam życia. A najbardziej boję się, że gdy zdarzy mi się zrobić coś złego, nie po chrześcijańsku zareagować, zdenerwować się, to będą pokazywali na mnie palcami jako na tego, który poucza innych, a sam nie czyni. I zamiast ich pociągnąć do Boga, tylko ich odstraszę.

Dziś myślę już inaczej. Co by się nie działo, Bóg będzie ze mną. Może mnie wyśmieją. Może nie zawsze będę czytelnym świadkiem Chrystusa. Ale muszę się starać. Bo jeśli ciągle będę się lękał, ludzie, których mogłem pociągnąć do Jezusa, nigdy go nie spotkają...

za: wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)