Licznik odwiedzin

17357355
Od 2011 roku
17357355

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca? Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość (J 16,16-20).

* * *

W pierwszym czytaniu (Dz 18,1-8) widzimy różne reakcje słuchaczy na przepowiadanie św. Pawła o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Jedni sprzeciwiają się i bluźnią, ale jest też wielu, którzy uwierzyli. Co to ma wspólnego z nami? Jezus i dziś przychodzi do nas. Każdego dnia i każdej chwili. Przychodzi tak, jak chce - czasem ukryty za zasłoną jakiegoś telefonu nie w porę lub kogoś, kogo nie lubimy. Innym razem pod zasłoną przykrej sytuacji lub bolesnego wydarzenia. Mamy wolność, aby Go odrzucić lub przyjąć tak, jak ci, do których swoje przepowiadanie kierował Apostoł Narodów.

Jeśli uwierzę, że Jezus naprawdę jest ze mną w każdej sytuacji, że pomaga mi obronić w sobie drugiego człowieka, to wcześniej czy później doświadczę jak mój smutek zostanie przemieniony w radość. Bo ilekroć przyjmuję Jezusa, choćby pod zasłoną, tylekroć darem, który przynosi jest radość, która napełnia mnie życiem.

ks. Dariusz Michalski

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)