Licznik odwiedzin

17357059
Od 2011 roku
17357059

Dz 17,15, 22–18,1; J 16,12-15

Pomóż mi, Panie, wyzwolić się z wielu rzeczy, które uniemożliwiają mi zrozumienie „całej prawdy”, zrozumienie Twojego Słowa w dzisiejszych czasach. Tego Słowa, które kierujesz do mnie dzisiaj, i mówisz, co mam czynić tu i teraz, a zwłaszcza, jak mam patrzeć na moje życie i losy moich braci w mojej konkretnej sytuacji. Oczyść moje serce, aby moje wewnętrzne oczy mogły dostrzec Twoje drogi, aby moje wewnętrzne uszy mogły usłyszeć Twoją wolę, aby moje wewnętrzne odczucia były skierowane na Ciebie.

Propozycje, jakie są mi przedstawiane, są naprawdę różnorodne. Środki społecznego przekazu oplatają mnie wieloma, czasami wręcz sprzecznymi informacjami. Bardzo często nie wiem, gdzie mam podążać. Obdarz mnie sercem wolnym od spraw tego świata, aby pozwalało Tobie do mnie mówić; obdarz mnie sercem pokornym, abym mógł słuchać głosu Twojego Kościoła, który mówi mi, dokąd mam zmierzać.

A zwłaszcza spraw, Panie, abym nie był zupełnie zależny od rad tego świata, ale bym odczytywał Twoje rady dla jego dobra. Jeżeli chcę być światłem dla świata, to winienem postrzegać proponowane rozwiązania płynące ze świata w świetle pochodzącym od Ciebie. Mam to czynić teraz poprzez delikatne rozeznawanie i w duchu prawdziwej szczerości. A zatem, Panie, oczyszczaj mnie i oświecaj!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)