Licznik odwiedzin

17357044
Od 2011 roku
17357044

Dz 15,22-31; J 15,12-17

Wybierając przyjaciela naszej drogi powinniśmy kierować się przede wszystkim miłością. Tylko otwartość z naszej strony gwarantuje nam, że ta relacja do drugiego człowieka ma perspektywę rozwoju. Wraz z zamknięciem naszego serca odcinamy nić łączącą wszystkie ludzkie serca. Tylko poprzez bycie „dla” i „przy” drugim człowieku jesteśmy w stanie wspólnie zdążać do wyznaczonej mety, którą wyznaczył nam sam Bóg…

Jezus wciąż zachęcał ludzi do wzajemnej miłości, która jest gwarantem dobrego życia. Wzajemnie mamy zatem służyć sobie i być pomocą w codziennych obowiązkach i zwykłych sprawach. Gest pomocnej ręki, jeśli będzie wyrażony wobec drugiego człowieka, jest gwarancją końcowego sukcesu życia w pokoju serca. Tylko bycie dla innych jest gwarantem, że nasze życie nigdy nie będzie nudne…

ks. Mariusz Han

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)