Licznik odwiedzin

17356660
Od 2011 roku
17356660

Zwyczajny cud (Dz 7, 51-59; 8,1; Ps 31; J 6, 30-35)

Przekonaj nas! – tak najkrócej można streścić prośbę o znak. – Czym się pochwalisz, byśmy Cię uznali za Mesjasza? Jakiej dokonasz sztuczki, by nas zadowolić? Mojżesz dał nam chleba, a Ty co zrobisz, by go przebić?

Jezus odpowiada: dam wam chleba. I precyzuje: Jestem nim ja sam. Tylko jeden warunek: musicie we mnie uwierzyć.

Bóg nie jest na naszą miarę. Nie będzie wykonywał kuglarskich sztuczek i tańczył na cyrkowej linie byśmy mu uwierzyli. Nikogo do siebie nie przymusza. Chce tylko jednego: naszej miłości. A jej warunkiem jest wolność.

Bóg nie potrzebuje oklasków. Nie daje się zmanipulować, nawet jeśli próbuję. Spokojnie odpowiada: Masz przed sobą największy cud – mnie samego. Czegóż chcesz więcej? Że to cud codzienny i mało spektakularny? Że się już opatrzyłem, że stałem się codziennością? Nie mogę Ci dać nic więcej, niż całego siebie…

Dostrzec na nowo cud Eucharystii. Największy i najzwyczajniejszy cud…

za: wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)