Licznik odwiedzin

17391571
Od 2011 roku
17391571

Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15

I umył im nogi…

Ta scena nie przestaje mnie zadziwiać pięknem i prostotą. Cokolwiek bym o niej nie napisał, będzie to tylko nędznym komentarzem do pełnych wymowy gestów i słów Jezusa. Wstał od wieczerzy, złożył szaty. Potem przepasał się prześcieradłem, by umyć uczniom nogi. Bóg pochylający się nad swoim stworzeniem bez cienia wyższości czy dumy. By pokazać, że służba nie hańbi. Co więcej, że jest obowiązkiem zwłaszcza tych, którzy chcą innym przewodzić. „Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”.

A ja ciągle mam w głowie ten nieewangeliczny pomysł na sprawowanie władzy. Wymagać uznania, pochwał i posłuszeństwa. Dla zasady zabić czasem inicjatywę co bardziej samodzielnych podwładnych (bo przecież nie może być tak, żeby ktoś miał lepsze pomysły od szefa). Gdy zaś ktoś ośmieli się mieć inne zdanie niż zwierzchnik, co więcej, odważy się tego swojego zdania bronić, użyć całej potęgi stanowiska, by takiego delikwenta zniszczyć.

Taki mam obraz tego, czym jest władza, ale skłamałbym, gdyby powiedział, że tylko taki widzę. Gdy się nad tym zastanawiam, muszę przyznać, że często jest inaczej. Wielu rozumie władzę inaczej. Na pewno niejeden z nich bierze sobie do serca rady Jezusa. Oni już odkryli, zrozumieli i przyjęli. A ja?

Źródło: wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)