Licznik odwiedzin

17390162
Od 2011 roku
17390162

Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25

Żarłok i pijak

Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi.

O wiele bardziej niż mocne uderzenie pięścią bolą złośliwe, pełne ironii komentarze. To ciekawe, dorośli ludzie z naszej wspólnoty doskonale pamiętają sytuacje, gdy ktoś wyśmiał ich, gdy chodzili do... podstawówki. Takie rzeczy zostają na całe życie. Jak dostrzec w nich światło? Jak odkryć perły?

Porównać je z życiem Jezusa – podpowiadają duchowi kierownicy. – Powinniśmy zobaczyć podobieństwo swoich ran do ran Chrystusa. To zaś jest podstawą uwielbienia Jezusa – podpowiada ojciec Augustyn Pelanowski – Jeśli, weźmie On do rąk czyjąś księgę życia, a w niej znajdzie rozdział naznaczony krzyżem, zapłacze i wzruszy się głęboko, a nasze łzy otrze. My zaś będziemy szczęśliwi z tego, że w czymś byliśmy podobni do samego Syna Bożego”.

Święty Piotr pisze wyraźnie: „Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa” (1 P 4,13-14).

Otwieram Biblię i czytam, ze faryzeusze widząc Syna Bożego prychali z oburzeniem Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Że w czasie drogi krzyżowej siekli do różami swoich drwin: prorokuj, kto cię uderzył.

Dlaczego tak bardzo skupiam się na swoich zranieniach? Jak trędowaty, drapię rany i przypominam sobie szyderstwa, jakimi mnie poczęstowano. Kiedy stanę się na nie nieczuły? Kiedy w końcu odnajdę w nich podobieństwo do samego Boga?

wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)