Licznik odwiedzin

17356436
Od 2011 roku
17356436

Dn 3,14-20.91-92.95;  J 8,31-42

Heroizm pilnie poszukiwany

Ech, gdzie się podziali dawni bohaterowie? Rycerz w zbroi, który ratował królewnę? Waleczny Longinus, który nie zląkł się strzał, pan Michał, co służbę przedkładał nad osobisty los? Ile razy mówiliśmy sobie – zacisnę zęby, wytrzymam? Będę wstawać rano, nie dam się wciągnąć w kłótnie, nie będę narzekać? I co? I nic.

Skąd wzięli siłę trzej młodzieńcy – Szadrak, Meszak i Abed-Nego – aby wytrwać w służbie Bogu? Aby stanowczo odpowiedzieć Nabuchodonozorowi, nie kłaniać się bożkom – nawet jeśli w ognistym piecu czekałaby śmierć? Czy była to po prostu jedna z tych krańcowych sytuacji – takich jak wojna, zagrożenie życia najbliższych, konieczność obrony najwyższych wartości – w których, jak ufamy, udałoby się nam okazać męstwo?

Co by było, gdyby… – tego nie wiem. Myślę tylko, że być może słusznie nierycerska codzienność każe nam brać pod lupę górnolotne westchnienia, nie ulegać magii przedwyborczych obietnic, nie dać się wziąć na lep wzniosłych i śliskich zapewnień. Bo słowa takie jak „wierność” czy „wytrwałość” nie nazbyt łatwo obracają się w czyn. I jeśli trzeba tu słów – to błagalnej modlitwy. Żeby ci, którzy są dziś w rozpalonym piecu – wytrwali. I żeby kiedyś i mnie się to udało.

Za: wiara.pl

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)