Licznik odwiedzin

17292285
Od 2011 roku
17292285

Mt 7,6, 12-14

Droga idących za Jezusem jest wąska. Łatwo ją ominąć, łatwo zabłądzić, nie znalazłszy jej, łatwo ją zgubić, nawet jeśli już się na nią wkroczyło. Trudno ją znaleźć. To droga prawdziwie wąska, trwogą napełnia grożący z obu stron upadek: być powołanym do rzeczy nadzwyczajnych, czynić je, a mimo to nie widzieć, że się je czyni - to wąska droga. Świadczyć o prawdzie Jezusa i wyznawać ją, a mimo to bezwarunkową miłością Jezusa Chrystusa kochać nieprzyjaciela tej prawdy, nieprzyjaciela Jezusa i naszego - to wąska droga.

Wierzyć w obietnicę Jezusa, że ci, którzy idą za Nim, posiądą ziemię, a mimo to bezbronnie wychodzić naprzeciw wroga, chętniej doznawać krzywd niż je czynić - to wąska droga. Widzieć i poznawać drugiego człowieka w jego słabości, w jego nieprawości i nigdy go nie osądzić, być zmuszonym do przekazania mu Ewangelii i ustrzec się rzucania pereł przed świnie - to wąska droga. To droga nieludzka. W każdym momencie grozi obsunięcie się w przepaść. Jest ona faktycznie niemożliwa do przebycia tak długo, dopóki widzę w niej drogę, którą nakazano mi iść, i podążam nią z bojaźni przed samym sobą. Jeśli jednak widzę idącego przede mną Jezusa Chrystusa, krok za krokiem, jeśli patrzę jedynie na Niego i postępuję za Nim krok  w  krok, to  On zachowa mnie na tej drodze. Gdy zaś zastanawiać się będę nad ryzykownością mojego przedsięwzięcia, gdy będę spoglądać na drogę zamiast na tego, kto idzie przede mną, to moja stopa już się obsuwa. Sam Jezus jest przecież drogą. To On jest wąską drogą i ciasną bramą. Trzeba odnaleźć Jego samego.

Dietrich Bonhoeffer, Naśladowanie

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)