Licznik odwiedzin

17292431
Od 2011 roku
17292431

Mt 6, 1-6, 16-18

"Wierzący, uświadamiając sobie konieczność tych trzech uczynków pobożnych (modlitwa, jałmużna, post), musi sobie je uporządkować! Dostałeś kawałek ziemi do uprawy, a teraz w twoich rękach mieści się projekt co, gdzie i kiedy tam ma zakwitnąć czy wydać owoce. Znajduj czas na modlitwę. Rezerwuj przestrzeń na jałmużnę. Podejmuj post w konkretnych sytuacjach. Uporządkowanie najpierw w sercu i głowie, bo z tego przeniesie się na realizację w codzienności.

Reguły tegoż uporządkowania wydają się być jasne i proste. Punktem odniesienia jest zawsze i wszędzie Bóg i Jego wola. Pan Jezus powtarza przy każdym z punktów, że horyzontem jest Ojciec nasz, który jest w niebie i który widzi w ukryciu tzn. zna nasze zamysły, decyzje i czyny. Przed Nim nie ukryjemy się z niczym. Gdy Bóg staje się osią centralną mamy czas na wszystko!
Druga reguła to świadomość po co i dla kogo podejmujemy tę triadę miłości, bo tak możemy nazwać modlitwę, jałmużnę i post. Przed oczyma zawsze stoi bliźni, któremu chcę nieść pomoc, z którym chcę się spotkać, dla (i za) którego pragnę coś podjąć".

o. Robert Więcek SJ

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)