Licznik odwiedzin

17292285
Od 2011 roku
17292285

Mt 5, 43-48

Aby kochać tych, którzy nas kochają i pozdrawiać tych, którzy nas pozdrawiają, nie potrzebujemy być wyznawcami żadnej religii. Nie potrzebujemy mieszać do tego jakiegokolwiek Boga. Wszyscy tak postępują. Można powiedzieć, że jest to bardzo  «ludzkie». Ale ponieważ miłość nieprzyjaciół jest tak bardzo «nieludzka», gdyż przewyższa wszelkie miary tego, co «ludzkie», właśnie dlatego - jak żaden inny wymóg Nowego Testamentu - pokazuje, że mamy tutaj do czynienia nie z czymś, co jest typowo  ludzkie, ale z czymś, co jest typowo  boskie.

Co prawda, chodzi tutaj o to, co możemy znaleźć także w pozostałych antytezach  [Kazania na Górze],  ale co tutaj - w antytezie o miłości  nieprzyjaciół - zostało określone w sposób bardzo wyraźny: niezależność Boga i Jego królestwo. Ale sami, nawet miłując naszych nieprzyjaciół, nie zdołamy zbudować królestwa Bożego.Sami, ufając tylko ludzkim siłom, nie damy rady kochać nieprzyjaciół. A  zatem ta miłość to «prezent» wielkiego i niezależnego Boga, a nie nasza ludzka inicjatywa. Innymi słowy, to Bóg czyni nas zdolnymi do miłowania naszych nieprzyjaciół. Jeżeli więc ta «suwerenność» Boga wyzwala nas, abyśmy kochali naszych nieprzyjaciół, to czyni to po to, abyśmy miłowali ich faktycznie i prawdziwie, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W ten sposób wszyscy stajemy się dziećmi Tego, którego sami nazywamy naszym Ojcem niebieskim. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, wszystkich i ponad wszystko; miłujcie ich całym, a więc niepodzielnym sercem i twórczą miłością.

Hermann-Josef Venetz

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)