Licznik odwiedzin

17390190
Od 2011 roku
17390190

Mt 5, 20-26

Są ludzie, którzy tylko z lęku przed karą Bożą nie posuwają się zbyt daleko w czynieniu zła. I wielu z nich sądzi, że może nie bez problemów, ale jakoś do Nieba wejdą. Tymczasem nie rozmiary naszych złych czynów są w tej sprawie decydujące, ale to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jeśli ktoś nie czyni jakiegoś zła tylko po to, by "załatwić" sobie Niebo, to nadal pozostaje złym człowiekiem, tak jak ktoś, kto czyni zło bez żadnych hamulców. Chodzi o to, abyśmy byli dobrzy "od wewnątrz", tak naprawdę, i aby dobro było naszym autentycznym sposobem istnienia. Kto takim chce być, ten nie waży czy jeszcze popełnia grzech lekki, czy też może już popełnia grzech ciężki - unika grzechu w każdej postaci. Trzymajmy się Jezusa, uczmy się żyć od Niego, a na pewno staniemy się naprawdę dobrzy.

ks. Mieczysław Łusiak

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)