Licznik odwiedzin

16757182
Od 2011 roku
16757182

Liturgia

Idźmy za Mędrcami

Powstańmy, za przykładem Mędrców. Niech wszyscy się niepokoją, ale my biegnijmy radośnie do mieszkania Dziecka. Jeśli królowie lub ludy starają się nam zagrodzić drogę - nieważne, nie zwalniajmy naszego zapału, odepchnijmy wszelkie zło, które nam zagraża. Gdyby Mędrcy nie widzieli Dziecka, nie uniknęliby niebezpieczeństwa ze strony króla Heroda. Zanim dostąpili szczęścia kontemplowania Go, byli ogarnięci niepokojem, otoczeni niebezpieczeństwem, zanurzeni w obawie; a po tym, jak Go adorowali, pokój i bezpieczeństwo powróciły do ich serc...

Pozostawmy więc tutaj i my miasto w nieładzie, despotę spragnionego krwi, wszystkie bogactwa tego świata i chodźmy do Betlejem, duchowego "domu chleba". Jeśli jesteś pasterzem, chodź tylko, a zobaczysz Dziecię w stajni. Jeśli jesteś królem, twoje bogate szaty, wszelki blask twojej godności w niczym ci nie pomogą, jeśli nie przyjdziesz. Jeśli jesteś uczonym, jak mędrcy, twoja wiedza nie uratuje cię, jeśli nie przyjdziesz okazać szacunku. Jeśli jesteś cudzoziemcem lub nawet barbarzyńcą, to zostaniesz przyjęty na dwór tego króla... Wystarczy przyjść z obawą i radością, bowiem te dwa uczucia mieszkają w prawdziwie chrześcijańskim sercu...

Zanim uwielbisz Dziecię, pozbądź się wszystkiego, co cię obciąża. Jeśli jesteś bogaty, złóż twoje złoto u Jego stóp, to znaczy, daj je ubogim. Ci cudzoziemcy przybyli z tak daleka kontemplować tego nowonarodzonego; jakże mógłbyś odmówić... zrobienia kilku kroków, aby odwiedzić chorego lub więźnia?... Mędrcy ofiarowali skarby Jezusowi, a ty nie masz nawet kawałka chleba, aby mu dać? (Mt 25,35nn) Kiedy ujrzeli gwiazdę. ich serca napełniły się radością; ty widzisz Chrystusa w ubogich, którym brakuje wszystkiego, i nic to ciebie nie obchodzi, nie wzrusza cię to?

Św. Jan Chryzostom (ok. 345-407), kapłan w Antiochii, następnie biskup Konstantynopola, doktor Kościoła

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)