Licznik odwiedzin

16999718
Od 2011 roku
16999718

Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18

BOŻONARODZENIOWE WYZNANIE WIARY

* Wierzę w Jezusa Chrystusa i piękno Dobrej Nowiny zapoczątkowanej w Betlejem.

* Wierzę w Tego, którego duch wysławiał to niewielkie miasteczko; którego duch nadal po całym świecie wzbudza w ludziach muzykę zachwytu, i w dużych miastach i małych.

* Wierzę w Tego, dla którego nie znalazło się miejsca w zatłoczonej gospodzie; i jednocześnie wyznaję, że moje serce często wyklucza Go z mojego obecnego życia.

* Wierzę w Tego, którego rządcy tego świata ignorują, a pyszni nigdy nie zrozumieją; który żył pośród zwykłych ludzi, a przyjęły Go osoby o zgłodniałym sercu.

* Wierzę w Tego, który głosił, że miłość Boga jest niezwyciężona.

* Wierzę w Tego, którego kołyską były ramiona Matki, a jedynym bogactwem skromnego domku w Nazarecie była miłość; który patrząc na ludzi sprawiał, że widzieli to, co Boża miłość w nich dostrzegała, który miłością przywracał ich z powrotem czystości, powodując, że podźwignięta słabość człowieka spotykała moc Boga.

* Wyznaję moją nieustającą potrzebę i pragnienie Boga: potrzebę przebaczenia egoizmu i zachłanności, potrzebę nowego życia dla wyjałowionej duszy, potrzebę miłości dla oziębłego serca.

* Wierzę w Boga, który daje z Siebie wszystko, co ma najlepsze. Wierzę w Jezusa, Syna żywego Boga, narodzonego w Betlejem - dla mnie i dla całego świata.

Autor nieznany

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)