Licznik odwiedzin

17505150
Od 2011 roku
17505150

ZAKOŃCZENIE

Zbliżający się Rok Jubileuszowy jest ogromnym wyzwaniem dla całego Zjednoczenia. Ważne będzie nie tylko świętowanie 50. rocznicy kanonizacji, ale również podjęcie prawdziwej duchowej i apostolskiej odnowy. Osiągniemy to, jeśli będziemy żyć tym co stanowi fundament dzieła św. Wincentego: miłością[1]. Dla św. Pallottiego wszystko miało wypływać z miłości i ku niej prowadzić.

Patrząc na jego Dzieło, rozpowszechniane przez prawie dwa wieki, w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, widzimy jak wielu kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych oraz osób świeckich zaangażowało się w charyzmat pallotyński. Wielkoduszne zaangażowanie misyjne „aż po krańce ziemi”, głęboka miłość do ubogich i potrzebujących, przyniosła zadziwiające owoce świętości wśród synów i córek Pallottiego.

Chciejmy pamiętać, że wspólnie przeżywana droga duchowa poprzez nawrócenie i życie chrześcijańskie może ożywić miłość i wiarę w Kościele i świecie, czego bardzo pragnął nasz święty Założyciel.

Trwanie w jedności i komunii, wypływające z naszego pallotyńskiego charyzmatu, będzie dla nas szczególnym wyzwaniem do budowania ich z większym zaangażowaniem i wytrwałością. Może się to dokonywać dzięki dyspozycyjności i naszemu otwarciu.

Życie przykazaniem Jezusa „miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem” pozwoli nam wszyskim spotkać się razem na szlaku wyznaczonym przez św. W. Pallottiego.

 

Komitet „Rodzina pallotyńska świętuje”

Rzym, 15 listopad 2011

 


[1] Cfr. Art.17 pdf. 1 Statut Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Rzym 2008

Foto: s. Miriam Studzińska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)