Licznik odwiedzin

17505080
Od 2011 roku
17505080

W celu rozpowszechniania znajomości osoby św. W. Pallottiego i informacji o wydarzeniach Roku Jubileuszowego, zachęca się do wykorzystania wszystkich dostępnych środków masowego przekazu lokalnych i międzynarodowych, a także możliwości zawodowych osób należących do Zjednoczenia.

Dla komunikacji wewnętrznej w Zjednoczeniu przygotowywana jest strona internetowa przez Engineering College[1] w Nagpur (Indie), która będzie głównym narzędziem przekazywania informacji przez Komitet „Rodzina Pallotyńska świętuje”. Dzięki stronie internetowej będzie można dowiedzieć się, jak przeżywają ten szczególny czas wspólnoty pallotyńskie na świecie. W ten sposób pokonamy bariery odległości i czasu, aby trwać „wirtualnie” w jedności. Hasłem przewodnim strony będą słowa „wszyscy i wszędzie”.

 

UWAGI ORGANIZACYJNE

W oczekiwaniu na aktywację strony internetowej przekaz informacji będzie odbywał się poprzez strony internetowe Wspólnot Założycielskich i e-maile, które będą rozsyłane przez ich sekretariaty.

Można kontaktować się na następujące adresy e-mail:

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siostry Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siostry Misjonarki Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy, aby Krajowe Rady Koordynacyjne i Wspólnoty Założycielskie wskazały osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Komitetem i przekazywanie informacji o podejmowanych inicjatywach lokalnych.

Zgromadzony materiał z Roku Jubileuszowego zostanie zachowany w archiwach Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia.

 


[1] Prowincja indyjska SAC „Objawienia Pańskiego”

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)