Licznik odwiedzin

17510845
Od 2011 roku
17510845

 

St. Vincent Pallotti, Laurel; photo by Sr. Izabela Swierad, SAC

Zadanie zapoczątkowania nowej misji w Ameryce powierzono czterem młodym Pallotynkom Misjonarkom z Niemiec: s. Franciszce Zabel (33), Dominice Senn (32), Alaqoque Radecker (34) i Prisce Hess (24). W początkowych planach Siostry miały płynąć feralnym Titanikiem, co nie doszło do skutku z powodu jakiegoś błędu w paszporcie jednej z Sióstr.

SS Bremen, mal. Chris Butler

Zamiast Titanikiem kilka dni później Siostry wypłynęły z portu w Bremen dużo skromniejszym statkiem „Bremen”, z kategorii niemieckich liniowców oceanicznych klasy Barbarossa, wybudowanym w 1897 r. Statek miał 571 stóp długości i 11 540 ton  wyporności. Dla porównania Titanic należał do tzw. klasy olimpijskiej liniowców pasażerskich o długości 882 stóp i wyporności 46 328 ton. (Wikipedia)

„20 Kwietnia 1912 r. podczas rejsu z Bremen do Nowego Jorku SS Bremen przepływał przez pozostałości po zatopionym Titaniku. Pasażerowie i załoga mówili o setkach ciał pływających w wodzie…” (tamże)

25 kwietnia 1912 r. gazeta w Chicago opublikowała artykuł o tej tragedii: Kapitan Wilhelm ze statku SS Bremen opisał sceny zastane na Morzu Północnym w pobliżu miejsca tragedii około pięciu-sześciu dni później. Stwierdził, że widok był przerażający. W przybliżeniu 150–200 ciał mężczyzn, kobiet i dzieci dryfowało w wodzie – wszyscy w kamizelkach ratunkowych. Mówił, że statek dosłownie płynął po ciałach – były wszędzie wokół.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)