Licznik odwiedzin

17505050
Od 2011 roku
17505050

Historia szwajcarskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego nazywanych Pallotynkami zaczęła się na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia.  Siostry kierowały się wówczas hasłem: „POSZUKIWANE: KOBIETY DLA KOBIET!”

Gmina przemysłowa na wschodzie Szwajcarii: UZWIL. Życie rolników i robotników wygląda tak samo: długi dzień pracy, skąpe zarobki, brak wolnego czasu oraz przeważnie duże rodziny! Matki są przepracowane i zmagają się z wielką odpowiedzialnością. Wiele z nich cierpi w milczeniu. Miejscowy proboszcz, Jakob Gähwiler, zdaje sobie sprawę z tej alarmującej sytuacji. Marzy o tym, aby siostry stworzyły dla kobiet z gminy i okolic dom, w którym kobiety mogłyby rodzić i regenerować się podczas okresu połogu. Obecność sióstr zagwarantowałaby, że oprócz fachowej opieki nie zostałby także pominięty aspekt duchowy. Niektóre mieszkanki wsi i jeden z braci Pallotynów podzielają wizję proboszcza.

Niederuzwil 1934

1932 - Realizacja planów postępuje. Dwa ZNAKI utwierdzają proboszcza w działaniach. Dają mu pewność, że Bóg sprzyja jego zamierzeniom. Pierwszy znak: siostra przełożona Sióstr Pallotynek, których siedziba znajdowała się wówczas w niemieckim Limburgu nad rzeką Lahn, rozumie zamysł szwajcarskiego proboszcza i popiera przedsięwzięcie. Obiecuje wysłać wkrótce do Szwajcarii dobrze wykształcone niemieckie Siostry. (W tamtych czasach był już nawiązany kontakt między niemieckimi Pallotynkami z Limburga a Szwajcarią. Od 1926 roku niektóre z Sióstr udzielały się w filii braci Pallotynów w Gossau).

Drugi znak: w centrum miejscowości Niederuzwil stoją nieużywane od lat budynki fabryczne. Powstaje stowarzyszenie, którego zadaniem jest zajmowanie się sprawami Sióstr i organizacja planowanego domu porodowego. Stowarzyszenie kupuje budynki po korzystnej cenie.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)