Licznik odwiedzin

17505150
Od 2011 roku
17505150

Bóg w swej dobroci chciał, by charyzmat naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego rozprzestrzenił się także na ziemi indyjskiej. W 1984 roku nasze siostry z Zarządu Generalnego, na prośbę księży pallotynów, podjęły inicjatywę zainicjowania naszej obecności w Indiach. Podczas gdy pierwsze trzy siostry hinduskie udały się do Belize, Ameryka Centralna, by przejść przez wszystkie etapy formacji wstępnej, śp s. Magdala Schneider, przygotowywała w tym czasie podwaliny dla ich przyszłej misji. Wyjazdy formacyjne do Belize trwały przez wiele lat, przygotowując sukcesywnie kolejne roczniki sióstr do życia zakonnego i pracy zawodowej. W sumie przez formację w Belize przeszło 25 sióstr.

Po odbytym nowicjacie w Belize pierwsze trzy siostry wróciły do Indii w sierpniu 1986 roku. Pierwsza placówka mieściła się w Goa. To tutaj w 1992 roku erygowano dom nowicjatu.

Każdy początek ma swoje wzloty i upadki, bóle i cierpienia. Podczas naszych zmagań u zarania musiałyśmy przyjąć trudną wolę Bożą, gdy nasza droga s. Magdala Schneider, pierwsza misjonarka, odeszła do Pana (zapadła na malarię). Była osobą pełną zapału dla spraw Pana, przykładną misjonarką, która wytyczyła nam drogę, którą mamy kroczyć realizując posłanie Chrystusa. Dzisiaj jesteśmy dumne, mogąc krzewić zapał misyjny w sześciu stanach Indii:

Goa
Tamil Nadu
Orissa
Karnataka
Maharashtra
Chattisgarh

Liczba sióstr:   51
Domy:              8
Nowicjuszki:      6
kandydatki:     35

Rodzaje apostolstwa: pielęgniarstwo, nauczanie, przedszkole, praca społeczna, Centrum Zdrowia, Opieka nad Seniorami, opieka nad ubogimi dziećmi i dziećmi uchodźców ze Sri Lanki, internat dla młodych dziewcząt, internat dla ubogich, działalność na rzecz chorych na AIDS itp.

W ostatnich latach rozszerzyłyśmy nasze apostolstwo o posługę w Prokurze w Rzymie. W ostatnich dwóch latach straciliśmy dwie spośród naszych młodych sióstr. Ostatnio - dnia 15 sierpnia 2010 roku - uzyskałyśmy status Prowincji. Tego samego dnia trzy pierwsze Pionierki obchodziły Srebrny Jubileusz swoich ślubów zakonnych.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)