Licznik odwiedzin

17505117
Od 2011 roku
17505117

 

HISTORIA MISJI W BRAZYLII

W 1980 roku Prowincja Niemiecka zakłada nową misję w Brazylii. W tym czasie prowincjalną jest s. Maria Knaus. Jakiś czas wcześniej, usłyszała homilię, którą odczytała jako wezwanie, aby rozpalić na nowo pallotyński charyzmat misyjny pójścia "do wszystkich narodów" i "ofiarować kilka młodych sióstr, które miała niemiecka prowincja, tym, którzy mieli jeszcze mniej". Stopniowo projekt wcielił się w życie jako owoc wielu modlitw i współpracy z siostrami w prowincji. I tak w styczniu 1980 roku siostry Mathilde Dierkes, Christina Schuberta i Rita Lore Wicklein wyruszyły do Brazylii, zakładając pierwszy klasztor pallotynek w Timbirras/Maranhao, północno-wschodniej Brazylii. Brakowało księdza do obsługi tej parafii. Niemniej jednak, mimo trudności językowych, siostry zaczęły prowadzić pracę duszpasterską z mieszkańcami miasta i okolicznych miejscowości.

Zafascynowane pracą w wydaniu sióstr, kilka młodych kobiet mieszkających w okolicy zaczęło odkrywać własne powołanie, dołączając do wspólnoty. Po odpowiednim przygotowaniu w 1984 roku trzy kandydatki zostały przyjęte do nowicjatu. Wraz z s. Ritą Lore przeniosły się do wynajętego domu w centrum Codó, większego miasta odległego o około 24 km od Timbiras. W dniu 8 grudnia 1986 r. trzy Brazylijki złożyły swoje pierwsze śluby.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)