Licznik odwiedzin

17505068
Od 2011 roku
17505068

Długotrwałe prześladowania Kościoła katolickiego miało wpływ nie tylko na jego stan materialny (zrujnowane kościoły, niektóre zamienione na spichrze, magazyny, sklepy monopolowe, kina, teatry, domy kultury, baseny itp.), ale dokonały także spustoszenia w przestrzeni duchowej człowieka. Obecna otwartość (tolerancja?) władz państwowych wobec prawa do wolności wyznania (głównie skierowana do Kościoła prawosławnego, przy uznaniu prawosławia za religię państwową), przyczynia się do stopniowej zmiany stosunku zwykłych ludzi do katolików. Kościół katolicki - ponad wszelkimi podziałami - trzyma się bezpiecznego kursu: według Ewangelii, przede wszystkim służy biednym, bez względu na religię lub wyznanie. To jest aktualnie nasze, pallotynek, nowe/stare apostolskie posłanie. Nowe - bo aż do upadku komunizmu w 1989 r. nie było żadnej możliwości pracy apostolskiej na Białorusi; stare - ponieważ przed II wojną światową granice Polski sięgały daleko na wschód, a Rajca, należąca do Polski w tamtym czasie, miejsce naszych pallotyńskich narodzin, po wojnie przeszła w posiadanie Białorusi.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)