Licznik odwiedzin

17505050
Od 2011 roku
17505050

Belize to niewielki kraj w Ameryce Środkowej, graniczący z Meksykiem, Gwatemalą i Morzem Karaibskim. Belize było znane jako Honduras Brytyjski w okresie 1862/74 - po hiszpańskiej dominacji Ameryki Środkowej, Wielkia Brytania ogłosiła region kolonią korony brytyjskiej o nazwie Honduras Brytyjski. Początki historii tego regionu sięgają 1500 p.n.e., kiedy to kwitła cywilizacja Majów. W ostatniej fazie tego okresu (ok. roku 800-1000), szacuje się, że ludność tego obszaru kształtowała się na poziomie około 400.000. Ciekawe porównanie do obecnego stanu Belize. Belize zajmuje powierzchnię ok. 9.000 mil kwadratowych i zamieszkuje ok. 325 tysięcy ludności. W kraju jest kilka grup etnicznych: połączenia dawnych Majów, o kolonizacji Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, niewolnictwa i imigracji. W efekcie notuje się obecnie: Metysów (35%), Kriols (25%), Hiszpanii (15%), Majów (10%), Garinagu (5%) i inne mniejszości. Belize jest jedynym państwem w Ameryce Środkowej z angielskim jako językiem urzędowym, chociaż hiszpański jest równie popularny. Rozwijająca się gospodarka zdominowana jest przez rolnictwo i turystykę. (Wikipedia)

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)