Licznik odwiedzin

17510933
Od 2011 roku
17510933

1908 r. - Krótko przed Bożym Narodzeniem przybyły do Anglii S. Salezja i S. Dominika. Zamieszkały u Sióstr Benedyktynek w Princethorpe. Zadaniem ich było zdobycie ję­zyka angielskiego, by móc potem udać się do Ameryki w celu założenia tam placówki Zgromadzenia.

1909 r. - Propozycja dotycząca Ameryki - zawiodła. Obie siostry otrzymały polecenie założenia w Anglii placówki Zgro­madzenia. Dzień założenia pierwszej filii w Rochdale k. Manchester, przypada na 25 kwietnia. Na 90 000 mieszkańców fabrycznego miasta, przypadało tylko  10% katolików. Dla nich to zapoczątkowały siostry małą prywatną szkołę, a później przedszkole.

1914 r. - Pierwsza wojna światowa przerwała kontakt z macierzys­tym krajem. Pobyt i działalność sióstr była możliwa jedynie w zależności od przełożonej narodowości an­gielskiej. Na okres przejściowy przejęła tę funkcję siostra ze Zgromadzenia św.Wincentego a Paulo /szarytka/ z Tottington. Później pełniła to zadanie pewna  pani, udzielająca lekcji w szkole parafialnej w Rochdale.1919 r. Ponieważ przedszkole w Rochdale wymagało powiększenia, przeniesiono je do Mount Pleasant, Facit.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)