Licznik odwiedzin

17505117
Od 2011 roku
17505117

Od 1652 r. Holendrzy zaczęli się osiedlać w Afryce Płd., w ważnym strategicznie miejscu postoju dla statków w drodze do Indii Wschodnich. Uprawiano tu owoce i warzywa niezbędne do walki z problemem szkorbutu wśród załóg przepływające statków. Początkowo Holendrzy zajęli obszar, z którego powstał w późniejszym czasie Kapsztad. Z czasem rozszerzyli swoją obecność na cały południowy teren Afryki. Po zakończeniu wojen napoleońskich w 1815 roku, Południowa Afryka, przechodząc z rąk do rąk, stała się kolonią brytyjską. Wielu holenderskich osadników przeniosło się na północ, uciekając przed Anglikami. Tutaj napotkali plemiona, które w ciągu wieków przeniosły się z Afryki Środkowej na południe kontynentu. Nastąpił okres wojen między holenderskim Boersami i Zulusami, potężnym plemieniem afrykańskim rządzonym przez Shaka. Boersowie ostatecznie wygrali i utworzyli na północy państwo Afrikaner. W 1899 roku toczyła się wojna pomiędzy Boersami a Anglikami, którzy próbowali dołączyć Afrykanerów do swojego terytorium. Ostatecznie w 1910 Republika Południowej Afryki stał się koalicją między państwami angielskim i Afrykanerów.

W 1960 r. Afryka Płd. uwolniła się spod panowania brytyjskiego i uzyskała niepodległość,  stając się republiką. Był to bardzo trudny czas dla wielu ludzi, gdyż Apartheid był nadal w mocy. W latach 90. wraz z uwolnieniem Nelsona Mandeli (który ostatecznie został prezydentem) i zniesieniem praw apartheidu, RPA przeszła zdumiewającą transformację. Republika Południowej Afryki pokonała ogromne przeszkody, aby stać się narodem, którego marzenie o jedności i wspólnych celach jest obecnie realizowane przez wszystkich jej mieszkańców. (Wikipedia)

Mapa Afryki Płd. z 1922

1922 *** Wikariusz Apostolski środkowego Przylądka Dobrej Nadziei, ks. Bp Hennemann SAC, wezwał siostry pallotynki do pomocy na podległym mu terenie misyjnym, okręg Oudtshoorn.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)