Licznik odwiedzin

17506331
Od 2011 roku
17506331

Grudzień 2011

Chrystus, narodzony w Betlejem z Dziewicy Maryi, jest dłonią, jaką Bóg wyciągnął ku ludzkości, by ją wyprowadzić z ruchomych piasków grzechu i postawić ją na nogi na skale, mocnej skale Swojej prawdy i Swojej miłości.  (Papież Benedykt, Urbi XVI et Orbi 2011)

RZYM
▪ Na krótko przed Bożym Narodzeniem wspólnota Prokury zorganizowała dzień skupienia, w którym uczestniczyły także siostry z domu Generalnego. Do wygłoszenia konferencji oraz wspólnej modlitwy na Adoracji, Nieszporach oraz posługi w Sakramencie Pokuty został zaproszony Ojciec Zdzisław Kijas, OFM, Conv.
▪ W tym miesiącu Siostry z obu wspólnot wraz z siostrami studentkami, wzięły udział w czterodniowym sympozjum zatytułowanym: Przyszłość życia konsekrowanego, zorganizowanym przez Uniwersytet Claretianum w Rzymie. Wygłoszone bogate i interesujące referaty wniosły w słuchaczy nowe inspiracje i spojrzenie na życie zakonne.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)