Licznik odwiedzin

17506162
Od 2011 roku
17506162

Promieniujcie świętością Boga!

Rzym

▪ Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego św. Wincentego Pallottiego przyniosło w tym miesiącu wiele znaczących wydarzeń. Szczególnym Gościem domu generalnego w dniu Epifanii była oryginalna figura Bambino Gesu, czczona przez św. Pallottiego. Jesteśmy wdzięczne siostrom z Procury za zorganizowanie i wspólne świętowanie wraz z gośćmi tradycyjnej uroczystości Trzech Króli. Z okazjii 50. rocznicy kanonizacji naszego Założyciela s. Bożena i s. Beata przygotowały wystawę  ukazującą historyczne wydarzenia z 20 stycznia 1963 roku.

▪ W Grottaferrata, w dniach 14-17 stycznia odbyło się zebranie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK wraz z przedstawicielami Krajowych Rad Kordynacyjnych ZAK. Temat spotkania: Autentyczni apostołowie w Kościele i dzisiejszym świecie. Został on pogłębiony przez Lineamenta, dokument przygotowujący do Synodu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w październiku 2012 r.  Gratulujemy s. Adelheid Scheloske (z niemieckiej prowincji), która została wybrana na nową członkinię Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)