Licznik odwiedzin

17445993
Od 2011 roku
17445993

 Styczeń 2021

 

Rzym

▪ Papież Franciszek podczas pierwszej w Nowym Roku modlitwy Anioł Pański zachęcał wiernych do "poddania się macierzyńskiemu i miłującemu spojrzeniu Maryi”. To spojrzenie zapewnia, że obecny czas dany nam jest przez Pana dla naszego ludzkiego i duchowego wzrostu. Papież kontynuował: "Nadszedł czas, aby wykorzenić nienawiść i podziały, aby bardziej poczuć, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, aby budować, a nie niszczyć, troszczyć się o siebie nawzajem i o stworzenie. Nie wiemy co przyniesie nam rok 2021, ale to co każdy z nas i wszyscy razem możemy zrobić, to dbać o siebie nawzajem i o stworzenie, nasz wspólny dom”. Ojciec Święty życzył, aby rok 2021 był rokiem pokoju i nadziei. 

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)